جدیدترین گزینه های اصلاح‌طلبان برای ریاست جمهوری کیست؟

شنیده ها

محمد شریعتمداری ، اسحاق جهانگیری و محسن هاشمی از جمله گزینه های اصلاح طلبان برای ریاست جمهوری هستند.

محمد شریعتمداری یکی از گزینه‌های تاثیرگذار جریان اصلاح طلب و از وزرای کابینه آقای روحانی است که در حوزه‌های شفافیت، جوانگرایی و رفاه اجتماعی فعالیت‌های خوبی داشته است.

اسحاق جهانگیری هم در هر حوزه‌ای که فعالیت داشته تاثیرگذار بوده و یا آقای محسن هاشمی که اقبال عمومی هم نسبت وی وجود دارد و هم خودش نیز نیروی توانمندی است.