جدید ترین خبرها از آرایش جدید سازمان صدا و سیما در دوره جبلی / حوزه ریاست و معاونت سیاسی اولین گام برای تغییرات

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

براساس شنیده‌ها ، پیمان جبلی در اولین اقدام پس از مراسم معارفه تغییراتی را در آرایش مدیران سازمان صدا و سیما ایجاد خواهد کرد.

حوزه ریاست که به عنوان مهم‌ترین بازوی اجرایی رئیس جدید سازمان خواهد بود احتمالا به عباس محمدنژاد واگذار خواهد شد.

عباس محمدنژاد پیش از این رئیس خبرگزاری ایران پرس بوده و از نزدیکان پیمان جبلی در معاونت برون مرزی محسوب می‌شود.

پیمان جبلی که در دوره سرافراز سکان معاونت سیاسی (خبر سابق) را برعهده داشت، تحول در خبر و تغییر در این‌ معاونت را به عنوان یکی از مهم‌ترین گام‌های تحول در دوره جدید عنوان کرده است.

علیرضا خدابخشی مهم‌ترین گزینه برای تصدی معاونت سیاسی محسوب می‌شود.

باید دید ساختار پیچیده و ملاحظات جدی حوزه‌ی خبر که از سخت‌ترین محیط‌ها در قبال تغییرات است در دوره مسئولیت خدابخشی متحول خواهد شد یا خیر؟