جریان انحصارطلبی، با کمک تمامی بازوان خود و با نقاب عوامفریبی و پوپولیسم به میدان آمده است

✍️مجید بهمن زاده

متاسفانه در آشفته بازار حوزه اقتصادی و مدیریت کلان کشور، تمامی بزرگان جمهوری اسلامی، معترض وضع موجود بوده و از رهبر نظام تا سرای قوا و مدیران ارشد کشور ، منتقد فساد، سو مدیریت، ویژه خواری و اختلاس در کشور هستند و گویا تمامی این مشکلات خارج از دایره اقدامات مسئولین و بزرگان کشور به وجود آمده است و هیچ شخص و گروهی جسارت و توان قبول مسولیت این مشکلات را ندارد .

و جالبتر اینکه مدیرانی که خود در مظان هزاران اتهام ریز و درشت اقتصادی و رانتخواری هستند و در دوران تصدیشان، دزدی های کلان و گسترده در مجموعه تحت امرشان صورت گرفته است، امروزه در برابر چشمان بهت زده این ملت مظلوم و بی پناه، پرچمدار مبارزه با فساد و ناکارآمدی شده اند.!!!

تاسف بارتر اینکه حوزه دیانت و شریعت نیز در این میان دستاویز فرصت طلبان و دودوزه بازان منصوب به جریانات قدرت و ثروت شده است و بازیگران عرصه عوامفریبی و تحریف افکار عنومی، برخی مناسک دینی نظیر عزاداری ایام محرم و برگزاری نمازهای جماعت و زیارت قبور را به جنگ باعلم و عقلانیت آورده اند تا در اثنای این جنگ زرگری، افکار عمومی را از مشکلات عدیده کشور در حوزه های مختلف و انسداد گسترده در حوزه سیاست و اقتصاد منحرف سازند‌.

از طرف دیگر، انحصارطلبان بازهم چون سالهای ۸۳ و ۸۴ با نقاب عوامفریبی و پوپولیسم به میدان آمده و با شعار مبارزه بافساد و رفع فقر درتلاش هستند که تا تنور انتخاباتهای پیش رو را برای اقلیتی محدود در کشور گرم کنند و این در حالی است که اکثریت جامعه، نسبت به مشکلات عدیده ساختاری و قانونی کشور آگاه شده اند و با توجه به تداوم گسترش فقر و فساد در کشور، افزایش بیکاری، تعمیق اختلافات ویرانگر طبقاتی و اقتصادی، امیدی برای تاثیر شرکت در انتخابات به جهت تغییر روند مصیبت بار فعلی در جامعه باقی نمانده است و عدم اصلاح قانون اساسی و تداوم حضور مادام العمر افراد در مناصب حساس و وجود نهادهای موازی و همچنین عدم پاسخگویی مسئولین در برابر قانون و ملت و همچنین جایگاه فراقانونی برخی نهادهای عالی حاکمیتی در سایه فقدان نهادی ملی چون دادگاه قانون اساسی، در حال از معدوم کردن آخرین فرصتها و امیدها برای اصلاح امورکشور است، لذا استقرار چنین شرایطی، عبور کم هزینه از شرایط موجود را به غایت دشوار می نمایاند و ضرورت آگاهی رسانی عمومی از سوی اندیشه های آزاد و مردمی را در این خصوص، صد چندان کرده است .