جریان انقلابی و ضدانقلابی

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – ✍️ اکبر اعلمی

قابل توجه نسلی که انقلاب را درک نکرده و از اهداف و آرمان‌های اصیل آن بی‌اطلاعند و لذا گمان می‌کنند که آنها انقلابی و منتقدین عملکرد ناصواب هیات حاکمه، ضدانقلابند؛

درحالیکه انقلابی بودن و انقلابی ماندن این است که موسس نظام جمهوری اسلامی می‌گوید نه آنچه که مصادره کنندگان انقلاب القاء می‌کنند.

براین اساس می‌توان گفت خودکامگان و جریانی که خواست خود را با نظارت استصوابی به مردم تحمیل می‌کند، در واقع مصداق جریان ضدانقلاب است، نه جریان انقلابی

آیت‌الله خمینی: ما می گیم؛ کسی که می‌خواهد یک مملکت را اداره کند و مقدراتمان را دستش بدهیم، باید کسی باشد که مردم انتخابش کنند و با رأی مردم پیش برود.

یک‌نفر چه حقی دارد بجای ۳۵ میلیون جمعیت رای بدهد!؟

اساس و مرتبه اول حق مال خود مردم است که رأی بدهند‌.

میزان رأی ملت است‌ ملت یک وقت خودش رأی می‌دهد، این اساس. یک وقت مردم عده‌ای را تعیین می‌کنند که آنها رأی دهند این در مرتبه دوم صحیح است والا در مرتبه اول حق مال خود ملت است.

شما خون دادید که حقوقدانان برای شما تکلیف معین کنند!؟ شما باید تکلیف خود را تعیین کنید.