جزئیات دقیق از خسارت خرابکاری در نطنز

شنیده ها

گزارش اجمالی درباره حادثه اخیر در سایت نطنز حاکی از آن است که ۳۰ دستگاه ۱۵۴ تایی، ۵ دستگاه ۱۶۴ تایی سانتریفیوژها و یک دستگاه IR1 تخریب شدهاند.

در نطنز دستگاههای IR1 ،IR2 ،IR6 فعال بودند. اما مبنای نطنز براساس IR1 است ولی به تدریج بقیه سانتیریفیوژها در حال فعال شدن هستند.

حادثه اخیر در سایت نطنز از شبکه برق نطنز شروع شده اما پورتال برق نطنز یک پورتال داخلی است و چون سانتریفیوژها UPS اضطراری هم دارند UPS هم همزمان با برق نطنز قطع شده ارزیابی اصلی این است که از داخل یک خرابکاری صنعتی صورت گرفته است.

همچنین وقوع حادثه احتمالا نشت رادیواکتیو سبب مجروحیت جزئی تعدادی از افراد شده است.