جزایر ساموس و لیس‌بوس‌، جهنم پناهجویان در یونان

  • حامد تقوی

به گزارش خبرگزاری‌های محلی در یونان “روز دوشنبه شب ۲۲ مهر ۹۸ کمپ وادی در جزیره ساموس در یونان، شاهد دعواهای ملیتی میان پناهجویان بود. در درگیری‌ بین پناهجویان افغانستانی و سوری‌ دست‌کم دو پناه‌جو کشته شدند و چادرهای پناهجویان در آتش سوخت.”
اما این پایان ماجرا نیست ؛ پناهجویان که در کمپ‌های پناهجویی این جزایر از حداقل ترین امکانات زیستی برخوردار نبودند، حالا بی‌پناه‌ تر از هر زمان دیگری راهی جنگل های اطراف کپ شده اند.
ظرفیت کمپ “وادی” در این جزیره، ۶۵۰ پناهجوست اما در حال حاضر دست‌کم ۷ هزار مهاجر را به غیر انسانی ترین شکل ممکن در آن جا داده‌اند.
نهادهای حقوق بشرب و سازمان ملل با آنکه از وقوع اتفاقات تلخ و فاجعه‌های انسانی بارها هشدار داده‌اند اما این هشدارها تنها برای ویترین حقوق بشری خود را حفظ و تدوام بخشیده و هیچ اقدام عملی برای نجات آنها از این وضعیت اسفبار صورت نداده اند.
لازم به ذکر است که چند هفته پیش هم چندین پناهجو در آتش سوزی کمپ موریا در جزیره لس‌بوس یونان جان باختند.