جزییات جلسه مشترک «سعید محمد» و «سعید جلیلی»

شنیده شده که جلسه‌ مشترکی میان سعید محمد و سعید جلیلی برگزار شده است.

از مدتی قبل افرادی برای سعید محمد رایزنی می‌کردند که به دیدار ابراهیم رئیسی برود و نظرشان این بود که اگر رئیسی کاندیدای ریاست جمهوری بشود، سعید محمد به عنوان معاون اول یا معاون اجرایی دولت او مطرح شود.

با کم شدن فعالیت‌های سیاسی ابراهیم رئیسی، قرار شده همین افراد برای اتحاد میان سعید جلیلی و سعید محمد برنامه ریزی کنند و خروجی آن جلسه مشترک محمد و جلیلی بوده است.

گفته می‌شود که نتیجه این جلسه تفاهم دو طرف بوده و هر دوی آنها نسبت به رویکردها و برنامه های طرف مقابل، و احتمالا ائتلاف نظر مثبتی داشته اند.