جشنواره بین‌المللی شعر در استانبول

پایگاه خبری / تحلیلی نگامجشنواره بین‌المللی شعر «استانبولینسیس» با موضوع «یونس امره» با شرکت شمار زیادی از شعرا از کشورهای مختلف در استانبول برگزار شد.

به گزارش آناتولی ، جشنواره بین‌المللی شعر «استانبولینسیس» با موضوع «یونس امره» توسط شهرداری سلطان بیلی استانبول با شرکت شمار زیادی از شعرا از کشورهای مختلف برگزار شد.

در آخرین روز جشنواره که امسال به صورت مجازی برگزار شد، نیز شعر مدرن ترکی مورد بررسی قرار گرفت و شاعران ترک نظیر مصطفی آکار و ظفر آجار نیز در این زمینه سخنرانی کردند.

این جشنواره بین‌المللی شعر روز ۲۵ می ماه جاری آغاز شده و امروز ۲۹ می به پایان رسید.

نام جشنواره از گل «استانبولینسیس» که صرفا در جنگل آیدوس در شهرستان سلطان بیلی استانبول می‌روید برگرفته شده است. جشنواره توسط شهرداری سلطان بیلی از سال ۲۰۱۲ تا کنون بطور متوالی برگزار می‌شود.