جلسات ” شهردار بدون حکم” در ساختمان بهشت

شنیده ها

علی‌رضا زاکانی توسط شورای‌شهر تهران به عنوان شهرداری تهران انتخاب شد اما هنوز امضا و تایید حکم شهرداری او در هاله‌ای از ابهام است.

چراکه رحمانی فضلی وزیر سابق کشور حاضر به امضای غیرقانونی حکم وی نشد و وحیدی وزیر جدید نیز اعلام کرده که براساس قوانین حکم را امضا می‌کند، اما در این میان زاکانی تایید نشده، با شهرداران منطقه‌های ۲۲گانه تهران جلسه برگزار می‌کند.

البته شنیده‌ها حاکی از آن است که زاکانی نه تنها با شهرداران مناطق بلکه با معاونین نیز جلساتی داشته و اداره دفتر شهردار برعهده نزدیکان شهردار تایید نشده است.

با اینکه انتخاب زاکانی، با توجه به سوابق نامرتبطش با مدیریت شهری و مدرک پزشکی هسته‌ای که در میان مدرک‌های مورد تایید برای شهرداری نیست، با ایراد روبه‌رو است اما شنیده‌ها حاکی از آن است که وی رایزنی برای انتخاب مدیران آینده را نیز آغاز کرده است.

به نظر می‌رسد زاکانی فارغ از تذکر سازمان بازرسی کل کشور که درباره مراعات نشدن قانون در انتخاب شهرداران به شوراهای شهر تذکر داده، در حال مهره چینی استو این در حالی است که براساس قانون در حال حاضر مسئولیت شهرداری تهران با جاوید بعنوان سرپرست است.