جلسات قالیباف در بهارستان با هدف توقف و مدیریت حواشی تخریبی پس از سفر پر از افتضاح روسیه

در هفته های اخیر جلسات منظمی با هدف انسجام بخشی به مجلس با موضوع “چه کنیم حواشی و مشکلات مجلس کم شود” با دعوت و مدیریت قالیباف و با حضور ۳۰ تن از نمایندگان مطرح مجلس در حال برگزاری است.

این جلسات هم پیش از سفر قالیباف به روسیه تشکیل می شده و هم پس از این سفر با توجه به حواشی و افتضاح های پیش آمده در حال برگزاری است.

این جلسات در دفتر قالیباف و با پیشنهاد ابراهیم رسولی مدیرکل هیئت رئیسه مجلس برگزار شده است، قالیباف به خوبی متوجه این مسئله شده است که حواشی و افتضاح های پیش آمده پس از سفر روسیه و هم چنین اتفاق های مجلس و حواشی مربوط به آن که روز به روز بیشتر شده و نام مجلس انقلابی !!! را لکه دار کرده ، می تواند به حضورش در انتخابات ریاست جمهوری و وجهه عمومی او لطمه جدی وارد کند.

به همین لحاظ قالیباف به دنبال مدیریت فضای مجلس و هم چنین مدیریت فضای رسانه ای کشور پس از حواشی و افتضاح های پیش آمده در سفر روسیه است.

در این بین برخی از نمایندگان به این جلسات ایرادات و انتقاداتی داشته اند مانند الیاس نادران که اساس این جلسات را بدون معنا و هدف قابل توجیهی می داند و جواد کریمی قدوسی که به روند جلسه و مدیریت آن توسط بابک نگاهداری رییس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی انتقاد دارند.

قالیباف تلاش دارد این جلسات تدوام یابد و معتقد است که هماهنگی و حضور افراد موثر در این جلسات می تواند بخشی از حواشی پس از سفر پر از افتضاح روسیه و هم چنین حواشی مجلس را کنترل و مدیریت کرده و بخشی از روند تخریبی علیه قالیباف را متوقف کند.