جلسه احسان محمدحسنی و سردار عزیز جعفری برای رفع اختلافات

اخیرا جلسه ای میان سردار عزیز جعفری فرمانده قرارگاه قرب و احسان محمدحسنی رئیس سازمان اوج برگزار شده است که هدف از این جلسه برطرف شدن اختلاف نظرها و فراهم سازی زمینه ادامه همکاری محمدحسنی در سازمان اوج بوده است.

اختلاف اصلی محمدحسنی و سردار جعفری بر سر محصولات و خروجی های این سازمان بوده که از نظر سردار جعفری باید خروجی ها بار ارزشی و حزب اللهی داشته باشد ولی نظر محمدحسنی مبتنی بر ساخت محصولات عامه پسند با هدف جذب جامعه خاکستری است که البته این منطق کاملا درمحصولات سازمان اوج قابل مشاهده است.

رئیس سازمان اوج در پی این اختلافات، تصمیم به ترک این سازمان گرفت به طوری که حتی بعد از پخش خبر اختلافات و کوچ خود به واحد رسانه ای سپاه قدس در جلسه ای اعلام کرد شایعات صحت داشته و به طور قطعی تا پایان ماه صفر این سازمان را ترک خواهد کرد.

اما ظاهراً در جلسه اخیر محمد حسنی با عزیز جعفری این اختلاف نظرها تا حدودی زیادی برطرف شده است و احسان محمدحسنی همچنان رییس سازمان اوج باقی می ماند.

شاید حذف برخی از عوامل و بازیگران سری جدید سریال پایتخت و یا حتی توقف ساخت آن ، و هم چنین برخی تغییر و تحول های اساسی در مسیر ساخت و تولید محصولات این سازمان در آینده بر اساس همین توافق صورت گرفته باشد.

✍️ دیدگاه شما 🙏