جلسه شورای شهر باز هم تعطیل شد/ شورای ششم هنوز دستور بحث ندارد!

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

هنوز چندماهی از فعالیت شورای ششم نگذشته که در اقدامی سوال برانگیز تصمیم به عدم برگزاری جلسات شورای شهر گرفتند.

اعضای اصولگرای شورای ششم که با حمایت قالیباف رئیس مجلس و قهر تهرانی‌ها پایشان به ساختمان شورای شهر باز شد، هنوز دوماه نگذشته به بهانه بررسی بیشتر موضوعات از برگزاری منظم جلسات انصراف دادند!

بااینکه همیشه روزهای یکشنبه، جلسات علنی شورای شهر بطور ثابت برگزار می‌شد اما امروز دومین بار است که این جلسات بنا به دلایلی برگزار نمی‌شود.

آنطور که مهدی چمران رئیس هشتاد ساله شورا اعلام کرده ” تصمیم گرفتیم برای مدتی برخی از روزها، جلسات صحن علنی شورای ششم را لغو و برگزار نکنیم تا کارها با برنامه‌ریزی دقیق و سرعت بیشتری پیش رود”

در حالی شورای ششمی‌ها به بهانه بررسی بیشتر از برگزاری جلسات خودداری می‌کنند که بسیار از پرونده‌ها، طرح‌ها و…. منتظر و معطل تصمیمات آقایان است و با عدم برگزاری جلسات آنهم به بهانه نداشتن دستور بحث، شهر را معطل خود کردند.