جلسه محرمانه قالیباف و قاآنی و قول مساعدت برای تامین منابع مالی سپاه قدس به صورت پنهانی

شنیده ها حکایت از آن دارد که جلسه محرمانه ای بین سردار قاآنی فرمانده سپاه قدس و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس برگزار شده است.

برگزاری این جلسه محرمانه با هدف حمایت مالی مجلس از سپاه قدس در قالب پروژه های سازندگی در کشور دارد.

کمک های مجلس به سپاه قدس محرمانه و بدون حسابرسی خواهد بود.

✍️ دیدگاه شما 🙏