جلسه ۶۳ نفره سعید جلیلی در تهران

شنیده ها

شنیده شده است سعید جلیلی با افزایش فعالیت‌های انتخاباتی خود اخیرا با ۶۳ نفر از اعضای ستاد انتخاباتی خود در تهران دیدار داشته است.

این دیدار در شرایطی برگزار شده که این روزها شمار قربانیان ویروس کرونا در کشور سه رقمی شده است و این عدد در تعداد قربانیان امروز از ۳۰۰ فراتر رفت.