جلیلی هیچ برنامه‌ای برای کناره‌گیری از انتخابات ندارد

شنیده ها

رابط استان های مختلف ستاد انتخاباتی سعید جلیلی تاکید کرده اند این کاندیدا تا به امروز هیچ برنامه‌ای برای کناره‌ گیری و یا پوششی عمل کردن ندارد.

برخی از این رابط ها گفته اند تا به امروز ستاد مرکزی جلیلی با قاطعیت اعلام کرده است که کناره‌ گیری و یا پوششی عمل کردن از سوی این کاندیدا مطرح نبوده و برنامه این است که کاندیدای مذکور با حضور در این عرصه به مشارکت حداکثری مردم در انتخابات کمک کند.

برخی از حامیان سعید جلیلی معتقدند با توجه به شدت تخریب انجام شده بر علیه ابراهیم رئیسی و تاثیری که این تخریب ها در جامعه داشته از جمله شش کلاس سواد ابراهیم رئیسی ، و با توجه به آن که به زعم آنان محبوبیت جلیلی بیشتر است ، معتقدند که باید ابراهیم رئیسی به نفع سعید جلیلی کنار برود.

در انتخابات دوره قبل ریاست جمهوری که طی آن در روزهای پایانی ، محمد باقر قالیباف به دلیل فشار اصولگرایان مجبور به کناره گیری به نفع رئیسی شد ، از آن زمان تا کنون طرفداران قالیباف ، اعتقاد داشته و دارند که اگر قالیباف می ماند برنده انتخابات بود و رئیسی را مقصر شکست اصولگرایان عنوان می کنند ، ادعایی که شاید این دوره هم توسط حامیان جلیلی تکرار شود.