جمعی از کارگران عملیات نت خط و ابنیه فنی راه‌آهن آذربایجان: افزایش ۴۰۰ هزار تومانی برای کارگران کافی نیست/ مزد کارگران باید حداقل یک میلیون تومان زیاد شود

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، جمعی از کارگران عملیات نت خط و ابنیه فنی راه‌آهن آذربایجان در بیانیه‌ای خواستار افزایش عادلانه دستمزد به میزان حداقل ۱ میلیون تومان شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از کارگران عملیات نت خط و ابنیه فنی راه‌آهن آذربایجان در بیانیه‌ای خواستار افزایش عادلانه دستمزد به میزان حداقل ۱ میلیون تومان شدند.

در این بیانیه آمده است: بعد از افزایش ۱۰٪ + ۴۰۰,۰۰۰ تومانی حقوق اسمی کارکنان کشوری، میزان افزایش اسمی حقوق کارگران معلوم نیست؛ در برابر تورم افسارگسیختهٔ ناشی از فساد و مدیریت غلط، افزایش ۱۰٪ + ۴۰۰,۰۰۰ تومانی کافی نیست، زیرا سال‌هاست مزد کارگران با حداقل مورد نیاز برای یک زندگی شرافتمندانه فاصلهٔ بسیاری دارد و این فاصله در حال افزایش است. هر بحران اقتصادی باعث ثروتمندتر شدن ثروتمندان در برابر فقر بیش از پیش کارگران است.

در ادامه این بیانیه می‌خوانیم: باتوجه به روند خصوصی‌سازی آموزش، بهداشت، کاهش خدمات عمومی دیگر و کاهش ارزش واقعی مزد کارگران، حداقل افزایش اسمی مزد قابل قبول «یک میلیون تومان» است؛ ما خواهان توقف روند خصوصی‌سازی هستیم. راه‌حل رکود و فساد بخش دولتی خصوصی‌سازی نیست، بلکه شفافیت مدیریت دولتی و انتخاب مدیران بر اساس شایستگی است. تا زمانی که مدیران بر اساس روابط و هر چیزی جز «تخصص» انتخاب شوند و تصمیم‌گیری و اسناد مالی شرکت‌ها به صورت عمومی منتشر نشود، شاهد وضعی به مراتب بدتر خواهیم بود.