جمع کنید و از ایران بروید!

حامد تقوی –

صحبت های “زینب ابوطالبی” مجری سابق و کارشناس امروز صداوسیما درباره‌ ماجرای هواپیمای اوکراین به تازگی در فضای مجازی سر و صدای زیادی را به پا کرده است. یک برنامه ای که به عنوان کارشناس دعوت شده است رو به دوربین می کند و میگوید هر کسی مثل من فکر نمیکند باید جمع کند و از ایران برود. این دو جمله نهایت بی شرمی و وقاحت هم این مجری‌کارشناس را نشان میدهد هم آینه تمام نمای حکومت جمهوری اسلامی را.

آنها که همه چیز برای آنهاست و کشور و مردم را اسیر گرفته اند حالا شرط تعیین میکنند که اگر کوچترین اختلاف نظری دارید باید از ایران خارج شوید.