جمهوری اسلامی دست‌به‌دامان بغداد شد؛ رشد ۵۴۰ درصد واردات از عراق

پایگاه خبری / تحلیلی نگامآمار ارائە شدە از سوی سازمان «توسعە تجارت» ایران نشان می‌دهد واردات این کشور از عراق در سال جاری ۵۴۰ درصد افزایش داشتە است.

بر اساس این آمار، ایران در چهار ماە نخست سال جاری ۲۴۶ هزار تن کالا به ارزش ۱۴۰ میلیون دلار از عراق وارد کردە است.

این گزارش همچنین اضافە کردە کە عراق در سال‌های گذشتە در میان وارد کنندگان کالاهای ایرانی، پس از چین رتبە دوم را داشتە و در چهار ماە نخست امسال نیز با ۶۹ درصد افزایش، ۲ میلیارد و ۸۱۷ میلیون دلار کالا از ایران وارد کردە است.