جمهوری اسلامی و تقابل با نهاد دین

✍️ مهدی موسی‌پور

جمهوری اسلامی که با کمک دین به قدرت رسید این روزها محل نزاع عجیبی شده است حاکمیت و رسانه‌هایش هر چند از دین و مذهب دم می‌زنند اما به خوبی خودشان هم متوجه شده‌اند که چقدر با آرمان‌های آن فاصله دارند بنابراین سعی در توجیه اشتباهات خود می‌کنند بطور مثال در آخرین موارد حکومت علی را مملو از فساد اعلام کردند و همچنین مواسات را جایگزین عدالت نمودند

این تلاش‌های موجه‌گونه به همراه مناسک سازی های جعلی مانند استقبال از محرم، وداع محرم، شیرخوارگاه حسینی، پیاده‌روی حرم تا حرم و … همه یک معنا دارد؛ تهی شدن از معنویت
حکومت و به تبع آن جامعه دچار ریزش معنوی شده و با مناسک سازی‌ها سعی در جبران آن دارد اما زمانی که این فاصله‌گیری از معنویت و آرمان‌های دین با فساد گسترده در مسئولین عالی رتبه و ظلم به مردم فرودست همراه شود به تقابل دین و حاکمیت منجر می‌شود

گروهی از مردم که درحال زیاد شدن هستند و به زودی مانند انتخابات مجلس ۹۸ اکثریت را خواهند داشت دیگر با دینِ حاکمیت همراه نیستند و وضع موجود را در تقابل با مذهب خود می‌بینند همین می‌شود که حاکمیت مراسمات مذهبی مانند محرم را نیز کم‌کم روبروی خود می‌بیند به عنوان مثال مراسم عزاداری چند سال پیش هیئت کوچه بیوک یزد و مداحی «الله الله فریاد از جور زمان» با واکنش قهریه همراه می‌شود و مداحان این مراسم طرد می‌شوند در حالی که اگر این مراسم در زمان پهلوی اجرا می‌شد به عنوان مراسم طراز انقلاب از آن یاد می‌شد

حالا نیز در جدیدترین اتفاق گروهی از جوانان بهبهانی جلوی خانه‌ای که فرزاد انصاری‌فر در آنجا متولد شده جمع شده‌اند و مراسم عزای محرم را با سینه‌زنی به یاد کشته‌ شدگان آبان۹۸ در آنجا برگزار می‌کنند و اشعاری متناسب با آن می‌خوانند (پیکر یاران غرق به خون می‌آید) که مطمئنا روحانیت حاکم امروز بر خلاف روحانیت انقلاب‌خواه دوره پهلوی با این شیوه عزاداری مخالفت خواهد بود.
پس به زودی باید منتظر شدیدتر شدن این تقابل بود و این تقابل در نهایت منجر به دین‌زدگی مردم می‌شود.