جناب جهانگیری شرم کنید! / یادداشت

✍️یدالله کریمی‌پور

اسحاق جهانگیری معاون اصلاح طلب رئیس جمهور در پاسخ به این پرسش که گویا قرار است بهای کالاها و نیاز مندی های عموم مردم کاهش یابد، گفت: دعا کنید!

به تاریخ دولت های بزرگ جهان در سده نوزده که بنگرید، “پروس” یا همان هسته نخستین آلمان، همیشه کوچکترین و ناپایدارترین محسوب می شد. کشوری که بر اثر جنگ‌ با ناپلئون ویران گردیده بود. قحطی و گرانی در آن سر به فلک کشیده بود. ولی با صدر اعظمی خردمندانه ۱۸ ساله “اوتوفون بیسمارک” زیر رهبری ویلهلم، طی همین مدت به توانمندترین دولت اروپا و بلکه جهان تبدیل شد. اتفاقا با ناصرالدین شاه پخمه خودمان هم دیداری داشت و پندهایی در کشور داری به وی داد که بسان یاسین در گوش … بود.

القصه به هنگام ادوار نکبت و بیچارگی ملت پروس (آلمان) وی به اغلب احتمال در رایشتاگ (پارلمان) خطاب به نمایندگان واژه هایی به کار برد که هنوز تن ها را به لرزه می اندازد:

“مشکلات زمانه را نمی توان با ایراد سخنرانی،دعا و آرای اکثریت حل و فصل کرد؛ اشتباه بزرگ ۱۸۴۸- ۱۸۴۹ همین بود. حل چنین تنگناهایی با خون و آهن میسر است و بس”.

منظور بیسمارک میهن دوستی تا سرحد جانفشانی و مدرن و صنعتی شدن بود.

جناب جهانگیری به خدای سبحان اگر همه دلارهای جهان را دو دستی به شما بدهند، توانایی پیشرفت مدام ایران را ندارید. شما از کشو سازی و ملت سازی و ملت دوستی چیزی نمی دانید. ولی البته در موعظه و خطابه ید طولایی دارید. از خدا و خشم مردم ترسیده و بقیه عمر را بازنشسته شده و تا می توانید دعا کنید.