جناب علی عسگری، این سریال گاندو را هم ساخته ایم؛ پخش کنید حتما!

✍️ محمد مهاجری

فکر کرده اید چرا سریال گاندو ساخته شد؟کاملا روشن است. وقتی برجام شروع شدف هیچکدام از تندروها و عصبانی ها را (که متاسفانه در بین دوستان اصولگرای من به وفور یافت می شوند و ژن برتر! هم هستد) راه ندادند. خب حق می دهم به آنها که لج شان بگیرد و بعد از هفتادهزار فحش و ناسزا، یک سریال هم بسازند.

اما گاندوی بعدی چرا ساخته خواهد شد؟ باز هم دلیلش روشن است. این بار هم کار دست تندروها و بداخلاقها و عصبانی ها نیست. علی لاریجانی میداندار است و اتفاقا محمدجواد ظریف.که هردو هم عاقلند و هم دوراندیش و هم خوشنام. و همین ویژگی ها عزیزان دارای ژن برتر در میان اصولگراها را حوش نمی آید.

گاندوسازها فعلا داغند و حالی شان نیست. همانطور که در باره برجام به به و چه چه کردند حالا هم در باره قرارداد ایران و چین، تشویق و تحسین می کنند. آبها که از آسیاب بیفتد و متوجه شوند دستشان به چیزی بند نیست، رگهای گردنشان متورم می شود و فحش و دشنام ها را نثار می کنند و بعدش برای حنک شدن دل شان، یک سریال گاندو هم می سازند و سی دی ها را توی پاکت می فرستند برای آقای علی عسگری به آدرس جام جم.ساختمان شیشه ای.

برجام، همانقدر عاقلانه بود که توافق ایران و چین. و عصبانی ها هیچ چیز عاقلانه ای را برنمی تابند.