جنبش حکمت ملی عراق به صف مخالفین پیوست

پایگاه خبری / تحلیلی نگامجنبش حکمت ملی عراق به رهبری عمار الحکیم اعلام کرد که در برابر حکومت عادل المهدی، به جبهه مخالفین خواهند پیوست

جنبش حکمت ملی عراق به رهبری عمار الحکیم اعلام کرد که در برابر حکومت عادل المهدی، به جبهه مخالفین خواهند پیوست. 

جنبش حکمت ملی در اطلاعیه ای کتبی اعلام کرد، در جلسه فوق العاده امروز در دفتر سیاسی این جنبش، خدمات و نگرانی های موجود در کشور مورد ارزیابی قرار گرفت. 

این جنبش اعلام کرد که در مقابل حکومت المهدی در جبهه مخالفین جای خواهد گرفت. 

در این اطلاعیه تاکید شد، این جنبش مسئولیت های خود دراین راستا در سطح ملی را بجای خواهد اورد. 

قطع برق در مناطق جنوبی عراق که دمای هوا تا ۵۰ درجه می رسد، زندگی مردم را به طور منفی تحت تاثیر گذاشته و سبب بر انگیختن واکنش ها شد. 

جنبش حکمت ملی عراق صاحب ۱۹ کرسی از ۳۲۹ کرسی پارلمان این کشور می باشد.