جنجال رسانه ای علیه کشورهای همسایه، استراتژی جدید سازمان اطلاعات سپاه

محمد ارسلانی

به لطف صدور ده ها و یا شاید صدها پرستوی سپاه به کشورهای دوست و همسایه

سازمان اطلاعات سپاه برای فرافکنی و فریب اذهان عمومی پروژه جدیدی را استارت زده است

نیروهای سازمان اطلاعات سپاه با جعل یا دستکاری اخبار کشورهای مختلف و اعتراضات مدنی مرسوم در همه دنیا

قصد دارد تا مجددا ایران را کشوری امن و بدون معترض

و کشورهای منطقه را با مردمانی که همگی معترض به دولت هایشان هستند نشان دهد

و بوسیله عوامل خود دست به بحران سازی در این کشورها بزند