جنّ و بسم ا… ! / یادداشت

✍️ناصر آملى

این عنابستانی رئیس ستاد احمدی نژاد بود. دوره انتخابات با او مناظره کردم. آیات قرآن را غلط میخواند و غلط معنی میکرد و مدعی اسلام ناب هم بود؛ همانجا به او گفتم و دانشجویان نیز شاهد بودند.

بعد هم در استانداری پست گرفت و سمت‌های دیگر؛ حالا هم قرار است صلاحیت نماینده احراز کند!

اکثر این جماعت همینند:

با زور و دوپینگ به صورت ناپلئونی سوار می‌شوند و پیاده شدنشان با کرام الکاتبین است.

اگر فضای مجازی نبود، کی میفهمید این بابا سیلی زده به گوش بچه مردم؟
صبح تلوزیون را روشن میکردی و میدیدی با آن قطر گردن و پهلو، دارد از حقوق مستضعفان عالم در مقابل استکبار جهانی سخن میگوید و یقه پاره میکند؛ مثل رئیس محترمش که قایم مقام نامحترمش به جرم دزدی زندان است و در دوره شهرداری بسا املاک عمومی را صرف روابط خصوصی فرموده و اکنون مدعی مظلومان در ایران و کهکشان راه شیری است.

علی ای حال، تا وقتی در سمت‌های سیاسی، افسار قدرت دست مردم نباشد، آش همین است و کاسه همین:

وقتی تو باید به بالا دستی جواب بدهی، نه به مردم، و او به بالا دستی اش، و نه به مردم، تا این سلسله برسد به ادعای پاسخگویی انحصاری به خدا، و باز هم نه مردم، این بازی برقرار است.

اما اگر تو بی واسطه آدم مردم باشی و به آنها پاسخگو، بعلاوه، مردم و تو نیز که در نزد خدا هستید؛ چرا که واقعاً این «عالم محضر خداست» و تو، در نزد خدا و مردم و زیر نگاه محق مردم، نه میتوانی دروغ های بزرگ بگویی، نه جرئت می‌کنی در شهر یا دادگستری به گوش کسی بزنی:

غلط میکنی با هفت جدّ و آبائت.

حالا معلوم میشود چرا این جماعت مثل جنّ اند و فضای مجازی به مثابه بسم ا… !