جنگل و اشتغال پایدار؛ میراث باستانی زنان

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، حداقل نیمی از ۱/۵ میلیارد نفری که به جنگل‌ها و محصولات جنگلی برای معیشت وابسته هستند، زن هستند. اما تقریبا در تمام جهان در مجموعه داده‌های ملی؛ فعالیت‌های اقتصادی زنان روستایی در مناطق جنگلی و مزرعه عمدتاً نادیده گرفته شده و مورد غفلت سیاستگذاران است. با این حال، آگاهی از فرایندهای کارآفرینی در بین زنان روستایی به آرامی درحال رشد است.

مهتا بذرافکن در ادامه در  آفتاب یزد نوشت :

زنان جنگل نشین نیز از جمله زنان روستایی هستند که کسب و کارهای خود را راه‌اندازی نموده اند. این زنان در کسب و کارشان عمدتا از فرآورده‌های جنگلی استفاده می‌کنند که کاملا قابلیت شکوفایی مجدد دارد.

شیوه برداشت مواردی چون آجیل و دانه‌های روغنی جنگلی،گلها و گیاهان خودرو و شیره‌های درختان و عسل میراثی است که از گذشتگان به ارث رسیده است. این شیوه برداشت که اغلب برای کسب و کارها و مشاغل خرد و خانگی استفاده می‌شود نه تنها جنگل و مراتع را تخریب نمی‌کند، بلکه باعث پراکنش دانه‌ها و بارورشدن جنگلها نیز می‌شود و در صورتی که به یک راه گذران معیشت پایدار برا ی خانواده‌ها منجر شود از فعالیتهای مخرب توسط مردان نیز می‌کاهد.

از این رو در بسیاری از جوامع محلی آموزشهای کسب و کار خانوادگی و شیوه‌های برداشت پایداری آموزش داده می‌شود که سودآوری و… محافظت از تنوع زیستی را به هم نزدیک می‌سازد.

با تلفیق این آموزش‌های نوین و دانش بومی زنان می‌توانند تعادلی ظریف بین اهداف اقتصادی خود و ظرفیتهای جنگل ایجاد کنند و بدون به خطر انداختن تنوع زیستی غنی جنگل‌ها از آن کسب درآمد نمایند.

در کنگو، نپال، میانمار، کامرون و بنگلادش، مراکش و … شرکتهایی وجود دارند که با آموزش کسب و کار و توانایی تحلیل بازار و همچنین عمل‌آوری محصولات جنگلی به کاربران محلی کمک می‌کند تا محصولات جنگلی غیرچوبی را با بالاترین پتانسیل بازار عرضه نمایند.

در این فرایند زنان می‌آموزند که راهبردهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را اتخاذ نمایند که هم اهداف سودآور و هم پایداری را برآورده می‌کند.

تجربیات این کشورها نشان داده است که آموزش زنان جنگل نشین برای راه‌اندازی کسب و کارهای کوچک می‌تواند درآمد پایداری ایجاد نماید که در نهایت به حفظ جنگلها کمک کرده و آنها را از خطرهایی چون قطع درختان برای تولید زغال و یا برداشتهای ناپایدار