جنگ انتخاباتی سردار جدید و قدیم سپاه

شنیده ها حاکی از آن است که محسن رضایی به صورت جدی خود را برای انتخابات ۱۴۰۰ آماده می‌کند.

محسن رضایی با سعید محمد جلسه ای در خصوص کناره گیری او از رقابت و حمایت وی از محسن رضایی داشته است.

محسن رضایی معتقد است که سعید محمد چهره سیاسی مورد نیاز انتخابات را ندارد.