جنگ تمام عیار لفظی دولت آمریکا و جمهوری اسلامی

  • مهرداد شاکری

برخلاف ادعای تهدیدهای دول آمریکا و ایران و رسانه‌های سیاسی بلیغات گسترده برای خطر جنگ، خطر جنگ تمام عیار بین ایران و ایالات متحده قابل تصور نیست. هیچ کدام از طرفین مدعی جنگ، علاقه ای به رویارویی تمام عیار ندارند. راه افتادن جنگ از طرف دولت ترامپ ، او را به یکی از منفور ترین سیاست مداران دنیا طبدیل خواهد کرد. مضاف بر اینکه ترامپ با گفتمان ضد جنگ بر کرسی ریاست جمهوری را غبضه کرد و در دور دوم بیشتر بر دستاوردهای اقتصادیش تکیه خواهد کرد. همچنین عربستان بدون پشتیبانی جهانی به خصوص از طرف ایالات متحده به جنگ تمام عیار بدون چشم انداز مشخص تن نخواهد داد. جمهوری اسلامی در تلاش برای ثبات نفوذ خود است و تحلیل مقامات محافظه کار به خصوص خامنه ای بر این گزاره استوار است که بین غربی ها کسی علاقه مند به راه اندازی جنگ نیست. رژیم ایران هم در تلاش است سطحی از جنگ لفظی را حفظ کند ولی به ایستگاه جنگ نهایی نرسد. با این تحلیل میتوان گفت ای جنگ لفظی و رسانه‌ای تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت اما هیچگاه جنگی صورت نخواهد گرفت.