جهرمی به دنبال ایجاد بانک اطلاعاتی بزرگ برای اثرگذاری در انتخابات ۱۴۰۰!

آذری جهرمی با اعطای اینترنت رایگان به گروههای مرجع نظیر خبرنگاران، استادان دانشگاه و فرهنگیان( این روند با سایر گروههای مرجع مستمر ادامه خواهد داشت ) و ثبت نام آنها در یک سایت مشخص و اخذ شماره ملی و شماره تلفن در حال ایجاد یک بانک اطلاعاتی بزرگ و بی نظیر است.

خبرهای رسیده حاکی از آن است وی در جلسه ای اعلام کرده که کاندیدا نیست اما شبکه ای که در حال ایجاد آن است قطعا با قیمت گزاف (پستی مهم در دولت بعدی) به یک کاندیدا فروخته می شود.

پیش از این نیز جهرمی با جذب کانال های تلگرامی، شبکه ای در این پلتفرم ایجاد کرده و بنا دارد از این شبکه در ماه های منتهی به انتخابات بهره برداری کند.