جوانان تندروی اصولگرا در سودای مسئولیت های اجرائی قوه قضائیه

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

جلیل محبی ، جوان معزول از ستاد امر به معروف بعد از عدم نتیجه بخشی رایزنی ها برای حضور در چارت دولت با همکاری معاون معزول خود محمد صالح مفتاح به دنبال گرفتن پست سخنگویی در قوه قضاییه است.

جلیل محبی، محمد صالح مفتاح را به دلیل ضریب رسانه ای مطرح کرده و ابتدا حملات سنگینی به سمت اژه ای انجام می دهد سپس دفتر ریاست قوه قضاییه با وی تماس گرفته و مفتاح درخواست معاونت و سخنگویی محبی را در یک فرآیند هماهنگ شده مطرح می کند.

اما محبی خود را به این مسئله محدود نکرده و توسط ابزارهای رسانه ای که قبلا با پول ستاد امر به معروف پی ریزی شده مسئله را دنبال می کند.

یکی از همین ابزارها کانال پر مخاطب خبر فوری است که به علت قرارداد تبلیغاتی ما بین ستاد امر به معروف و این کانال در زمان دبیری محبی در ستاد، به رپرتاژ این شخص برای کسب جایگاه سخنگویی قوه قضاییه پرداخته است.

این مسئله از این جهت حائز اهمیت است که در واقع نمودی کوچک از جریان قدرت طلب بدنه جوانان اصولگرای تندرو می باشد.