جولان کاسبی ماجد علم الهدی در دولت رییسی!

شنیده ها

سید ماجد علم الهدی فرزند سید احمد علم الهدی و برادر سید ابراهیم رییسی این روزها بشدت درگیر فعالیت های اقتصادی و مالی است.

حضور پرحجم در وزارت خانه های اقتصادی و صنعتی و لابی سنگین برای اخذ پست های کلیدی، سمت‌های هیات مدیره و فشار برای انتصاب روسای هولدینگ ها و شرکت های صنعتی بزرگ همه نشان می دهد که حسین فریدون دولت رییسی کسی غیر از ماجد علم الهدی نیست.

گفته می شود یکی از دستگاه های امنیتی با حساس شدن بر روی فعالیت های مالی و اقتصادی ماجد علم الهدی در حال جمع آوری مستندات دقیق از فعالیت های اقتصادی وی هستند.

تا کنون بارها به سید احمد علم الهدی درباره فعالیت های اقتصادی ماجد تذکراتی داده شده و بهتر است ابراهیم رییسی قبل از بروز هر فاجعه ای، ماجد علم الهدی را مهار کند.