جیمز جفری به ترکیه سفر خواهد کرد

پایگاه خبری / تحلیلی نگامدیدار مهمی از ایالات متحد آمریکا به ترکیه انجام خواهد گرفت

دیدار مهمی از ایالات متحد آمریکا به ترکیه انجام خواهد گرفت. 

جیمز جفری نماینده ویژه آمریکا در سوریه روز پنجشنبه سری دیدارهایی از ترکیه بعمل خواهد آورد.

هیئت آمریکایی به ریاست جفری در اولین مرحله از تماس های خود در ترکیه ، با مقامات وزارت أمور خارجه ترکیه دیدار خواهند کرد.

هیئت آمریکایی با هئیت ترکیه به ریاست صدات اونال معاون وزیر أمور خارجه ترکیه مذاکراتی انجام خواهد داد.

انتظار می رود که در چهارچوب تماس های جفری در آنکارا ، وی از سوی حلوصی آکار وزیر دفاع ملی ترکیه نیز به حضور پذیرفته شود.

در تماس های جیمز جفری وضعیت اخیر در سوریه و همچنین تحولات در عراق و ایران مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت .