حالا کو تا طالبان افغانستان برسند به طالبان ایران

✍️حسین رزاق


کمیسیون فرهنگی طالبان: زنان در افغانستان از انجام هر نوع ورزشی که بدن آنها را در معرض دید قرار دهد منع می‌شوند.

چندسال پیشتر احمدخاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، عضو فقهای شورای نگهبان، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت، امام جمعه موقت تهران و عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه گفته بود «زنها حتی حق ندارند مسابقات ورزشی مردان مثل کشتی (که بدن آنها دیده میشود) را ببینند» طالبان ایران حتی دیدن ورزش مردان را برای زنان حرام میداند چه رسد به ورزش کردن آنها که خدای نکرده مردان هم یکوقتی آنها را ببینند.
حالا کو تا برسند به اساتید!