حال بد اقتصاد ایران

  • حامد تقوی

گزارش‌های مرکز آمار ایران نشان میدهند حال اقتصاد ایران خوب نیست. دعواهای مدیریتی در کشور به اوج خود رسیده است و مردم برای تامین مایحتاج و معیشت خود در یک فشار بی حد و حصری قرار گرفته‌اند. از طرفی صادرات نفت ایران به کمترین میزان خود رسیده است. و دور زدن تحریم ها هم کار ساده‌ای نیست.
اقتصاد کلان کشور در حال فروپاشی است
دولت در تامین بودجه خود فلج شده است و طی ماه‌های بعدی و همچنین سال ۹۹ کسری بودجه در کشور به کمترین میزان خود خواهد رسید.
فقر بیداد میکند
با تمام این توصیفات دولت قصد دارد کسری بودجه را با فشار بیشتر بر مردم (یعنی گرفتن مالیات و قطعیارانه)جبران نماید
زمزمه هایی برای افزایش قیمت بنزین به گوش می رسد
کسری بودجه با آتش کشیدن زندگی مردم توسط دولت جبران خواهد شد
و مردم همچنان با سکوت خود به حاکمیت اجازه هر نوع ظلم و جنایتی را می دهند
وقت آن رسیده که نیروهای نظامی با پیوستن به مردم طومار حاکمیت را در هم بپیچند