حامد زمانی خواننده انقلابی دیروز و مورد غضب امروز راستی ها

خواننده “مرگ بر آمریکا” حامد زمانی به دلیل حمله قلبی در بیمارستان بستری شد.

او که مدت هاست مورد غضب جناح راست تندروی ایران است پس از کشف وافور در وسایل همراهانش در فرودگاه در لیست سیاه بایکوت خبرگزاری های راستی قرار گرفته است.

حامد زمانی یکی از نتایج عملکرد سراسر تناقض و افراط و تفریطی مجموعه های فرهنگی در دوران فرماندهی سابق سپاه پاسداران بود.

سازمان اوج فردی را که اصالتا انقلابی نبود اینقدر باد کردند که بابت یک اجرا فاکتورهایی بالاتر از سالار عقیلی و محمد اصفهانی میداد و بعد از یک بروز یک اشتباه چنان بایکوتش کردند که روزگارش سیاه شد.

✍️ دیدگاه شما 🙏