حاکمیت با فکر نابودی دنیا در حال نابودی کشور است

محمدهادی بازیاری

در هیچ کجای دنیا سران حاکمیت و رهبران آن
این گونه که رهبر ایران و اطرافیان تندروی وی
در خیال نابودی بقیه کشورها و ملت ها به بهانه دشمنی هستند
با ایجاد دشمنی به منافع ملی خود ضربه نمی زنند
همه تلاش حاکمیت و تندرها در ایران
برای ضربه زدن به دشمن فرضی صرف می شود
سیاست های کلان در تهاجمی ترین حالت ممکن تصویب و اجرا می شود
دولت ها در ایران عملا بازیچه دست رهبری و تندروها هستند
و ثروت های ملی ایران به جای ساخت کشور و حل مشکلات عدیده مردم
تبدیل به سلاح و مهمات به بهانه تقویت بنیه دفاعی کشور می شود
اما در حقیقت در خارج از مرزها به دست افراطی ها برسد
تا آنان هم با سلاح های تهیه شده با پول مردم مظلوم ایران
دنیا و منطقه را به هم بریزند و صلح و دوستی در جهان بر هم زنند
تا علی خامنه ای و دوستانش دم از اقتدار بزنند
مردم و مشکلات آنان به حال خود رها شده اند
پس از ۴ دهه که شعار سازندگی وآبادانی دادیم
امروز نه آب داریم و نه برق و نه ذخایر استراتژیک غذایی
کشور در آستانه یک فروپاشی عظیم قرار گرفته است
نابودی ایران تحت رهبری علی خامنه ای
اگر با همین روند ادامه یابد حتمی ست
دنیا به منافع ملی بر اساس خواست و نیاز مردم می اندیشد
اما خامنه ای منافع ملی را فدای آرزوها و خواستهای پوچ و غیرانسانی خودش می کند