حاکمیت دچار «فروپاشی» شده، ولی جرات اعلام آن را ندارد!

اقتصاد ایران متاثر از تحریم ها و کرونا به نفس نفس افتاده است
بنگاه های اقتصادی کوچک و بزرک در ورشکستگی کامل دست و پا می زنند
بسیاری از بنکداران پارچه نیز ورشکست شدند، وام ۱۰ میلیون تومانی به چه درد بنکدار پارچه می‌خورد؟

امیر قدیمی‌نژاد رئیس اتحادیه بنکداران پارچه می گوید؛ لباس‌های بهاره‌مان روی دستمان مانده و به دلیل تغییر طرح و مد، نمی‌توانیم سال دیگر آن‌ها را بفروشیم

بسیاری از کسبه ما ورشکست شدند و باید وام‌‎های کلان برای جبران این ضرر و زیان‌ها اعطا شود

وام‌های ۱۰ و ۱۵ میلیون تومانی دردی از آنها دوا نمی‌کند.