حاکمیت و شکست در مهره سازی

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – محمد ارسلانی

حاکمیت پس از چهار دهه که همه ارکان قدرت را در دست داشته
و با استفاده از منابع نامحدود مالی

به تاسیس گروه های نیابتی مسلح

در چهار گوشه دنیا دست زده

و به عنوان بزرگترین حکومت انحصار طلب به ظاهر اسلامی

کشور را تمام و کمال در اختیار داشته

در بسیاری از جهات نیز با شکست فاحش روبرو بوده

و عملا نتوانسته مهره های موردنظر خود را در داخل کشور پرورش دهد

اینکه احمد جنتی با یک قرن سن

هنوز هم دبیرشورای نگهبان است

یکی از همین شکست ها می باشد

حاکمیت هیچ مهره مطلوبی را

برای جایگزینی وی سراغ ندارد

با ادامه روند کنونی

حاکمیت بزودی با قحطی مهره های مورد اعتماد روبرو خواهد شد

و شیرازه کار از دستشان به طور کامل خارج خواهد شد