حاکمیت و چالش افشاگری فرزندان خودی ها


مهرداد شاکری


هر چه بیشتر از عمر انقلاب میگذرد
و هر چه زمامداری علی خامنه ای طولانی تر می شود
تعداد آدمهایی که خود یا فرزندانشان
از قطار انقلاب پیاده میشوند بیشتر میشود
در یکی از آخرین مصادیق این مسئله
ساشا سبحانی آقازاده عیاش و خوشگذاران
که پدرش مدتی سفیر ایران در ونزوئلا بوده
علیه حاکمیت، خصوصا حسن روحانی و احمدی نژاد دست به افشاگری زده است
حاکمیتی که ۳۲ سال غرق در فساد و تباهی و جنایت بوده
این روزها باید با چالش افشاگری فرزندان گماشتگان خود
دست و پنجه نرم کند
چالشی که اختلاف درون حاکمیتی را بیشتر و عمیق تر میکند
این چالش جدید می تواند به فروپاشی از درون حاکمیت منجر گردد