حتی بسیج دانشجویی نیز ابراهیم رئیسی را در حد و اندازه ریاست جمهوری نمی‌داند

شنیده ها

نماینده‌ی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در نشست دانشجویی با سید ابراهیم رئیسی گفته است : هرچه به صحبت‌های جناب‌عالی نگاه می‌کنیم اساسا هیچ ایده‌ی کلان سیاسی را دربین آن‌ها مشاهده نمی‌کنیم؛ شما قرار است آحاد مردم را با خود همراه کنید چگونه بدون یک طرح سیاسی این اتفاق رقم خواهد خورد؟

وی هم چنین تاکید کرده : بیشتر به نظر می‌رسد که برنامه‌هایی صرفا گرد آوری شده‌اند که بزرگ‌ترین علامت‌سوالی که در ذهن مطرح می‌شود با نبود یک طرح سیاسی اولا؛ اولویت بندی مسائل برای شما چگونه رخ خواهد داد. ثانیا؛ باتوجه به مشاوران متفاوتی که دارید چطور قرار است در مسائلی که تجربه‌ای در آن‌ها نداشته‌اید بین نظرات مختلف آن‌ها انتخاب ‌کنید؟

به نظر می رسد مناظره های تلویزیونی و حضور ضعیف ابراهیم رئیسی در قامت نامزد ریاست جمهوری و گفتن برخی از کلیات توسط وی بدون داشتن برنامه های مشخص ، چه در برنامه های صدا و سیما و چه در تبلیغات استانی او ، علاوه بر آشکار کردن عدم توانمندی او ، باعث ایجاد تردید در بیشتر افرادی شده که تاکنون تصمیم داشته اند به وی رای دهند.