احمد عابدینی: چون پول ندارید، دارید با چین ارتباط ۲۵ ساله برقرار می‌کنید

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ عابدینی گفت: امروز چون پول ندارید دارید با چین ارتباط ۲۵ ساله برقرار می‌کنید، به هر حال استفاده هایی می‌کنند تا نفعی برسانند، من پیشنهاد دیگری دارم

احمد عابدینی از علمای برجسته حوزه علمیه قم و اصفهان گفت:

امروز چون پول ندارید دارید با چین ارتباط ۲۵ ساله برقرار می‌کنید، به هر حال استفاده هایی می‌کنند تا نفعی برسانند،

من پیشنهاد دیگری دارم:

همین‌طور که آقای علی تهرانی را عفو کردید، دیگران که در خارج هستند بدتر از ایشان نیستند این‌ها را عفو کنید، پول دارند می‌آورند، کشور را آباد می‌کنند و امتیاز به هیچ بنی بشری هم ندادید.

یک عمل قرآنی و دینی هم انجام دادید…

صدبار بدی کردی و دیدی ثمرش را، خوبی چه بدی داشت که یک بار نکردی؟