حداقل اصولی که باید در قانون اساسی تغییر کند

✍️ابراهیم حنیف

درچشم اصولگراها تلألؤ پیروزی حتمی خودشان در انتخابات پیش رو، موج می‌زند تا مملکت در بست در اختیارشان قرار گیرد و از این بابت مست شده و مستی افراطی می‌کنند .

اما در دید اصلاح طلبان هیچ بارقه امیدی به پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری نمی درخشد .

مهم‌ترین شعار اصلاح‌طلبان سه چیز است :

۱_ حذف نظارت استصوابی

۲_ محدود کردن زمان رهبری

۳_ پاسخگو بودن رهبر

این سه شعار، در برگیرنده وضع موجود با کمی اصلاحات در آن است . حال آنکه نیاز اساسی نسل حاضر تغییرات عمده در قانون اساسی و مهم ترین ان ، حذف ولایت فقیه است که در این ۴۲ ساله نشان داد جز فلاکت برای کشور ثمری نداشته و ندارد .

علتش هم این است ، فقیهی که یک عمربا فقهی که بوی کهنگی می دهد خو گرفته ، قادر به اداره کشور نخواهد بود .

امروزه اصولگراها محکم به قانون اساسی کنونی چسبیده و از آن به وحی مُنزل تعبیر می‌کنند که هیچ تغییری نباید در ان رخ دهد !!

آقایان فراموش کرده اند که حتی خداوند در قرآن خود ، ان را متناسب با شرایط روز تغییر داده است ، آیات منسوخه حکایت از همین بردن احکامی که دیگر با شرایط روز سازگار نبود و جایگزینی احکام جدیدی که تا ابد بتواند سعادت انسان را تضمین نماید است آیا قانون اساسی ما مقدس تر از قرآن خداوند است ؟؟

چگونه است که وقتی آقای هاشمی خود را برای ریاست جمهوری آماده می‌کرد ، ضرورت داشت قانون اساسی تغییر کرده و اختیارات رئیس جمهور افزایش یابد . اما امروزه که ضرورت بیشتری در اصلاح آن وجود دارد ، قانون اساسی حکم قرآن را پیدا کرده ؟؟

به هرتقدیر تا حداقل پنح تغییر عمده در قانون اساسی داده نشود اوضاع مملکت همین خواهد بود که هست و نه تنها بهتر نخواهد شد بلکه روز به روز ، بدتر از این هم خواهد شد .

حد اقل اصولی که باید در قانون اساسی تغییر کند عبارتند از :

یک : حذف رهبری و تفویض اختیاراتش به رئیس جمهوری که دوره آن نیز محدود خواهد بود .

دو: با حذف رهبری ، مجلس خبرگان نیز عملا علت موجده خود را از دست داده و دلیلی بر دوام ان نیست .

سه : حذف اختیارات شورای نگهبان در نظارت بر انتخابات و تایید صلاحیت داوطلبان .

چهار : شکستن انحصار صدا و سیمای دولتی و دادن حق امتیاز تأسیس ان ، به بخش خصوصی .

پنج : یکی کردن ارتش و سپاه تحت نام واحد « ارتش »

البته اصول دیگری هم هست که باید در قانون جدید بازنگری شود اما در شرایط کنونی عمده‌ تغییرات ضروری و فوری ، همین است که گفته شد .