حدود ۷۸٪ از مردم در انتخابات۱۴۰۰ رای نخواهند داد

شنیده ها

بر طبق نتایج نظرسنجی ‌گمان (۲۹ بهمن تا ۸ اسفند ۹۹)، حدود ۷۸٪ جامعه (افراد باسواد بالای ۱۹سال) اعلام کرده‌اند در انتخابات۱۴۰۰ رای نخواهند داد.

همچنین بر طبق همین نظرسنجی، میزان مشارکت در انتخابات مجلس در اسفند ۱۳۹۸ حدود ۲۶٪ بوده است.

این نظرسنجی با حجم نمونه نهایی ۲۰،۴۷۹ پاسخ‌دهنده از تمامی ۳۱ استان کشور انجام گرفته است.

ویافته‌های این نظرسنجی، با سطح اعتبار ۹۵٪ و فاصله اعتبار ۵٪ به افراد باسواد بالای ۱۹ سال (۸۵٪ واجدین رای دادن در ایران) قابل تعمیم است.

تصور می شود چنان چه اتفاق خارق العاده ای نظیر بازگشت آمریکا به برجام و رونق اقتصادی در کشور تا پیش از خرداد صورت نگیرد ، حضور بسیار کمرنگی از مردم را در انتخابات آتی ریاست جمهوری شاهد خواهیم بود.