حذف زبان انگلیسی از مدارس به دستور خامنه‌ای

حامد تقوی

روزهای گذشته ۵۷ نماینده مجلس شورای اسلامی طرح یک فوریتی تحت عنوان “رفع انحصار از زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی کشور” را ارائه کرده ‌اند که به دنبال آن آموزش زبان انگلیسی چه به صورت اجباری و چه به شکل اختیاری از محیط مدرسه برداشته شود و آموزش این زبان به آموزشگاه‌های “آزاد” سپرده می‌شود.
این اقدام نمایندگان مجلس در واقع به دنبال تاکید علی خامنه‌ای بر اولیت ندادن و بی اهمیت بودن تدریس زبان انگلیسی صورت گرفته است و به نوعی میتوان گفت یکی دیگر از حکم‌های حکومتی‌ست.
البته نگفته پیداست که در طول چهل سال گذشته شیوه‌‌های تدریس زبان انگلیسی در مدارس ثمره چندانی در آموزش زبان انگلیسی نداشته و دندان لقی بر سیستم آموزشی بوده است.
اما مسئله فراتر از این حرف‌هاست. به دنباله‌ی این طرح ، اگر به تصویب مجلس برسد؛ سیاستی در راستای خصوصی سازی آموزش شکل میگیرد که خانواده‌هایی که از نظر تمکن مالی در وضعیت بهتری هستند ، فرزندان خود را به اموزشگاه‌های آزاد زبان خواهند فرستاد. دوم ، به دور ماندن دانش اموزان از منابع انگلیسی، هر چند در شکل های کوچکتر را به دنبال خواهد داشت.