حذف مدیران زن برای خوشایند شهردار جدید

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

بر اساس شنیده ها، برای خوشایند شهردار جدید، تغییراتی رخ می دهد که طی آن زنان مدیر در راس مدیریت شهری جا به جا و یا مجبور به استعفا می شوند.

برخی از شهرداران مناطق ۲۲گانه به بهانه تفکرات جدید حاکم بر شهرداری تهران و شورای شهر اقدام به برکناری برخی بانوان مدیر کرده‌اند و یا مدیران بانو که پست های ۴/۱۴ یا ۵/۱۵ دارند را تحت فشار گذاشته اند تا استعفا بدهند. اگر استعفا ندهند، آنها را به پست کارشناسی تقلیل می دهند.

در حال حاضر بیش از چهار الی پنج تن از مدیران زن در برخی مناطق و نواحی برکنار شده اند و فشارها روی برخی مدیران دیگه از جمله شهرداران نواحی معاونین و یا مدیران روابط عمومی بالاتر رفته است.

در این راستا مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه ۵ از کار برکنار شد و این اتفاق ظرف چند روز آینده برای دو منطقه دیگر نیز رخ خواهد داد.

نکته قابل تامل این است که، چرا شهرداران، اقدام به صدور احکام برای بستگان و حذف زنان از پست های مدیریتی کرده اند؟