حذف میلیون ها بیننده از رسانه ملی

مهرداد شاکری

شاید اگر رسانه ها و تلویزیون های فارسی زبان در خارج از کشور میلیاردها دلار هزینه می کردند باز قادر نبودند یک شبه میلیون ها ببینده را از صدا و سیمای ایران حذف کنند
سالها خون دل خوردن و تلاش و پشتکار عادل فردوسی پور و برنامه ۹۰ باعث شده بود که رسانه ملی میلیون ها مخاطب را جذب کند و روز به روز بر تعداد مخاطبانش افزوده شود
با حذف عادل از برنامه ۹۰ میلیون ها ببینده این برنامه به سمت ماهواره خواهند رفت و جایگزینی برای ۹۰ پیدا خواهند نمود
لطفی که فروغی در حق کانال های فارسی زبان خارج از کشور انجام داد قابل سنجش نمی باشد