حذف گنبد و مناره از مساجد چین

قبل و بعد از یک بازسازی یک مسجد در چین

چینی‌ها گنبد، مناره، گل‌دسته و تزئینات طلایی مسجد را از بین برد‌ه‌اند.

حذف گنبد و مناره از مساجد چین

اخیرا شیوع کرونا بهانه خوبی برای مقامات چینی شده تا بسیاری از مساجد را ببندند.

در حالیکه پکن به صورت نسبی بر بیماری همه‌گیر غلبه کرده و فعالیت‌ها مجددا شروع شده‌اند؛ مساجد همچنان بسته باقی مانده‌اند.