حرفهای خودمانی یک دانش آموز / میثم بازیاری

 

این یادداشت حرفهای خودمانی یک دختردانش آموز در مرکز ایران است ، او تحجر در آموزش و پرورش را به خوبی بیان کرد:

 

من دانش آموز سال آخر دبیرستان هستم
میخواهم یکی دیگر از زیبایی های کشورم را به شما معرفی کنم
من سخت درس میخوانم درسی که حجمش زیاد است و در امتحان های ترم با استرس به جلسه ی امتحان میروم با استرس اسمم را روی برگه مینویسم و منتظر میمانم تا ناظم از راه برسد و ناخن را وسط جلسه ی امتحان چک کند
ناظمی که نمیداند من از استرس آمدنش وسط امتحان ریاضی از دو روز قبل ناخنم را میجوم و هیچ چیز از آن نمیماند
ناظمی که میل به عذاب دادن دارد سر جلسه ی امتحان ناخن را چک میکند که استرس ما دو برابر بشود و هر چه خوانده ایم از ذهنمان بپرد
ناظمی که اگر ناخن بلندی ببیند همانجا ناخنگیر میدهد تا وسط جلسه ناخنت را کوتاه کنی
ناظمی که برایش مقدور نیست قبل یا بعد از جلسه تورا چک کند که به امتحانت آسیبی نزند این زیبا نیست؟
ناظمی که برای همه چیز نرخ تعیین میکند تا ما بچه های خوبی باشیم!
ناخن بلند ۲۰۰۰تومان
لاک ناخن ۵۰۰۰ تومان
ابروی برداشته ۸۰۰۰۰تومان
جالب است اگر ناخنت را بلند ببیند هم باید کوتاهش کنی هم باید ۲۰۰۰ تومان بدهی هم کسر انضباط بشوی
لاکت راهم باید پاک کنی هم ۵۰۰۰ تومان بدهی هم کسر انضباط بشوی
ابرویت را برداری هم باید ۸۰۰۰۰ تومان بدهی هم اخراج میشوی تا ابرویت دربیاید هم کسر انضباط میشوی
تا این حد به فکر ماست این ناظم دلسوز
زیبانیست؟
اگر شک کند که یکی از بچه ها موبایل همراهش باشد کل کلاس مربوطه را میگردد جوری که چیزی نمیماند بهشان تجاور کند با گشتنش
تا این حد به فکر امنیت ماست
زیبا نیست؟
هر بار میبینمش یاد آن ناظمی می افتم که در سه قطره خون صادق پیش درخت کاج قدم میزد
تا این حد به غنی شدن ادبیاتمان کمک میکند زیبا نیست؟
اگر بیمار باشی و با گواهی پزشک به مدرسه بروی باز هم سرت غر میزند که چرا مریض شدی؟وقتی میدانی حساسیت داری چرا فلان چیز را میخوری؟هر چقدر هم بگویی حساسیت نداشتم و تازه حساسیت پیدا کردم باز هم میگوید نباید میخوردی!
تا این حد نگران سلامتی ماست زیبا نیست؟
سرزمین من بسیار زیباست
این فقط جلوه ی کوچکی از زیبایی هایش بود که من به عنوان یک دانش آموز به شما نشانش دادم تا مستفیض بشوید😊