حزب الله و سهمیه بندی سوخت و کالای ایرانی

✍️ محمد ارسلانی

رویترز در گزارشی از احتمال فروپاشی دولت در لبنان گفته است
این فروپاشی اقتصادی در کوتاه مدت و بلند مدت می تواند باعث قدرت بیشتر حزب الله در لبنان شود
حزب الله لبنان که به گواه و ادعای دبیرکل آن حسن نصرالله
بطور کامل توسط ایران پشتیبانی مالی و غذایی و تسلیحاتی میشود
قصد دارد نسبت به اجرای طرح سهمیه بندی سوخت و غذا و کالا اقدام نماید
حزب الله و طرفداران آن در لبنان به لطف سوخت و غذا و کالای ایرانی
از این فروپاشی جان سالم به در خواهد برد
و باز هم ثروت ملی ایرانیان در لبنان برای بقای این گروه نیابتی هزینه خواهد شد
اما مردم ایران باز هم باید بیشتر در فقر و فلاکت و گرانی و تورم دست و پا بزنند
و قوت غالبشان تبدیل به پوست مرغ ۹ هزار تومانی شود