حسن گلخانیان آیا مزدور بیگانه بود یا برگ برنده احمدی نژاد؟

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ حسن گلخانیان، فیلمبردار شخصی احمدی نژاد، از هیئت همراه او که با خود به سازمان ملل برده بود، دیگر برنگشت.

راه سوم نوشت _ در حالیکه گنجینه ای اطلاعاتی کم نظیری از ویدئوها و عکسهائی از رهبران طراز اول ایران، در هنگام بازدید از محلهای حساس موشکی و هسته ای را با خود داشته است.

این فیلمبردار حدود ۴۰ سال داشت. وقتی احمدی نژاد بعد از سخنرانی اش در سازمان ملل متحد با هیئت ۱۴۰ نفری خود به ایران بازگشت فیلبردار مخصوص او همراه هیئت نبود. برای چندین سال، حسن گلخانیان، نه تنها به عنوان فیلمبردار اخبار ، بلکه شخصا بازدیدهای احمدی نژاد و خامنه ای از محلهای فوق سری هسته ای و تاسیسات گارد انقلاب را ضبط کرد. ظاهرا وقتی او از ایران به عنوان همراه رئیس جمهور ایران را ترک میکند، چمدان او بازرسی نشده و توانسته است تا دو چمدان پر از فیلمهای با ارزش را به نیویورک ببرد

به این طریق این فیلمبردار بسیجی کاملترین و جدیدترین فیلمها را ، از محرمانه ترین تاسیسات نظامی و تاسیسات هسته ای داشته است. بعضی از این تاسیسات هیچوقت به بازرسان هسته ای نشان داده نشد ه است. در میان آنها فیلمهایی از تاسیسات هسته ای نطنز، تاسیسات غنی سازی فردو، مجموعه نظامی پارچین و مرکز کوچک تحقیقات راکتور در امیر آباد موجود است

بعضی از فیلمها نشان می دهد که گاردهای انقلاب و متخصصان صنایع نظامی با دقت زیاد نحوه کارکرد دستگاه های فوق سری را برای خامنه ای یا احمدی نژاد توضیح می دهند. در این میان گلخانیان صدای آنها را ضبط کرده است. منابع موثق اطلاع داده اند که او برای احتیاط در ماه سپتامبر، همسر و دو فرزند خود را ،به بهانه دیدار از اقوام، از ایران خارج و به ترکیه فرستاد و از آنجا به آمریکا منتقل شدند.

در طول سالها، این بسیجی وفادار، اعتماد کامل سرویسهای امنیتی ایران را بدست آورده و توانست به اوج کار حرفه ای خود رسیده و فیلمبردار احمدی نژاد و خامنه ای، دو نفر از مهمترین شخصیتهای ایران شده، و محرمانه ترین کارهای آنها را ضبط کند.

این بار دومی بود که حسن گلخانیان به نیویورک رفت و دیگر برنگشت.

آیا مزدور بیگانه بود و یا برگ برنده احمدی نژاد

دبکا فایل نیز در این زمینه نوشته بود : حسن گلخانبان، فیلمبردار شخصی احمدی نژاد، از هیئت همراه او که با خود به سازمان ملل برده بود، فرار کرده در حالیکه گنجینه ای اطلاعاتی کم نظیری از ویدئوها و عکسهائی از رهبران طراز اول ایران، در هنگام بازدید از محلهای حساس موشکی و هسته ای را با خود داشته است.

میتوان حدس زد که این فیلمبردار از مدت ها قبل با سازمان سیا در تماس بوده و تمام اطلاعات را هم به اطلاع این سازمان میرسانده است. با این وجود ظاهرا برای سازمان سیا بهینه بود تا حسن گلخانیان به کار خود ادامه داده و وقفه ای در کارش ایجاد نشود اما میتوان حدس زد که سازمان سیا خواسته است به طرف ایرانی نشان دهد که ما از بطن تمام اقدامات شما کاملا آگاهیم و بهتر است مسئولان ایرانی بطور شفاف وارد مذاکرات با دول ۵+۱ بشوند

البته میتوان مسئله را بیشتر بسط داد و تصور کرد که این تنها فردی در دستگاه نیست که اخبار را برای سازمان های جاسوسی غرب مخابره کرده و میکنند.

این فیلمبردار که حدود ۴۰ سال دارد، در مکانی نامعلوم که احتمالا از خانه های امن سیا می باشد ساکن و بشدت از او محافظت می شود.

وقتی احمدی نژاد بعد از سخنرانی اش در سازمان ملل متحد با هیئت ۱۴۰ نفری خود به ایران بازگشت فیلبردار مخصوص او همراه هیئت نبود. برای چندین سال، حسن گلخانبان، نه تنها به عنوان فیلمبردار اخبار ، بلکه شخصا بازدیدهای احمدی نژاد و رهبر بزرگ آیت الله خامنه ای از محلهای فوق سری هسته ای و تاسیسات گارد انقلاب را ضبط کرد. ظاهرا وقتی او از ایران به عنوان همراه رئیس جمهور ایران را ترک میکند، چمدان او بازرسی نشده و توانسته است تا دو چمدان پر از فیلمهای با ارزش را در اختیار کسانی بگذارد که در نیویورک در انتظارش بودند

به اینطریق این فیلمبردار ایرانی به سازمان اطلاعاتی آمریکا کاملترین و جدیدترین فیلمها را ، از محرمانه ترین تاسیسات نظامی و تاسیسات هسته ای رسانده است. بعضی از این تاسیسات هیچوقت به بازرسان هسته ای نشان داده نشد ه است. در میان آنها فیلمهایی از تاسیسات هسته ای نطنز، تاسیسات غنی سازی فردو، مجموعه نظامی پارچین و مرکز کوچک تحقیقات راکتور در امیر آباد موجود است

بعضی از فیلمها نشان می دهد که گاردهای انقلاب و روئسای صنایع نظامی با دقت زیاد نحوه کارکرد دستگاه های فوق سری را برای خامنه ای یا احمدی نژاد توضیح می دهند. در این میان گلخانبان صدای آنها را ضبط کرده است. منابع موثق اطلاع داده اند که او برای احتیاط در ماه سپتامبر، همسر و دو فرزند خود را ،به بهانه دیدار از اقوام، از ایران خارج و به ترکیه فرستاد که به احتمال بسیار زیاد آنها در حال حاضر در راه آمریکا هستند.

در طول سالها، این بسیجی وفادار، اعتماد کامل سرویسهای امنیتی ایران را بدست آورده و توانست به اوج کار حرفه ای خود رسیده و فیلمبردار احمدی نژاد و خامنه ای، دو نفر از مهمترین شخصیتهای ایران شده، و محرمانه ترین کارهای آنها را ضبط کند.

این بار دومی بود که حسن گلخانیان از نیویورک بازدید میکرد. در اولین دیدار عوامل اطلاعاتی آمریکا توانسته بودند تا با او تماس گرفته و او را قانع کنند که با ذخیره های فیلمی و عکسی بسیار پر قیمت فرار کند.