حسین‌شریعتمداری و دوستانش مگر از وضعیت این خرابه اطلاع‌ نداشتند؟!

پایگاه خبری / تحلیلی نگاممیرزابنویس‌ها و بولتن‌های وابسته که خود را برای به ریاست رساندن ابراهیم‌رئیسی چاک‌چاک کردند امروز در تلاش هستند تا مردم را بی‌حس کنند که انتظار بهبود وضعیت نداشته‌باشند.

در راس این جریان، حسین‌شریعتمداری و پشت‌پرده کیهان است که می‌کوشد هر روز این موضوع را به مردم القا کنند که خرابه‌ای را روحانی به رئیسی تحویل داده و نباید انتظار معجزه داشت.

سوال مردم از جماعت مدعی این است که شما که خود در جریان خرابی‌ها و اوضاع اسفناک این مملکت بودید و هستید چرا مردم را با امیدهای واهی فریب دادید؟!!

مسببان وضعیت این روزها باید عقوبت کار خود را ببینند و بی‌شک یک جریان مانند روحانی مماشات‌کار و ظریف توجیه‌کننده عوامل روزگار خراب این روزها نیستند و همه مسئولانی که در کشور قدرت داشتند و گوشه‌ای از بیت‌المال تناول می‌کردند باید پاسخگوی عملکرد خود باشند که ایران را به این روزگار رساندند.

از سوی دیگر به ابراهیم‌رئیسی توصیه می‌شود که مراقب جریانی که از امروز او و دولتش را برای گریز از مسئولیت، ناتوان جلوه می‌دهد باشد که خطر دوست نادان و جاهل از منتقد و مخالف آگاه و عاقل بیشتر است.